საიტების დამზადება - შექმნა, რედაქტირება, განთავსება - ვებ გვერდების შექმნა | saitebis damzadeba, redaqtireba, ganTavseba, Seqmna

ციფრული მომსახურება

საიტების დამზადება - შექმნა, რედაქტირება, განთავსება - ვებ გვერდების შექმნა

დღეს, როცა ინტერნეტი წარმოადგენს სხვადასხვა საქონლის და მომსახურების ძებნის საკმაოდ პოპულარულ მეთოდს, ნებისმიერი ბიზნესისთვის მნიშვნელოვანია საკუთარი საიტის ქონა. ფირმისთვის საიტის შექმნა - ეს საშუალებაა საკუთარი თავის წარდგენისათვის, მომხმარებლების და პარტნიორების მისაზიდად. ჩვენ გთავაზობთ ვებ საიტების შექმნას ინდივიდუალური გეგმის მიხედვით და თქვენი ბიზნესის სპეციფიკაციის გათვალისწინებით. ჩვენი გამოცდილება და სწრაფი შესრულება დაგეხმარებათ თქვენი საიტის ძლიერ მარკეტინგულ ინსტრუმენტად გადაქცევაში.

ჩვენთნ საიტის ფასები იწყება 500 ლარიდან.

საიტების, ვებ - გვერდების შექმნა ბიზნესისთვის, ფირმებისთვის, კერძო პირებისთვის სულ უფრო და უფრო მოთხოვნადი ხდება. დაგიმზადებთმისაღებ ფასად ნებისმიერი სირთულის საიტებს თქვენი მოთხოვნებიდან გამომდინარე: არქიტექტურულს, კაფეებისთვის, ბიზნესისთვის, განათლების, სილამაზის, გართობის და სხვ. რომლებიც იქნება თანამედროვე, ეფექტური და დინამიური.

ყველა საიტი თავისებურად განუმეორებელია და მათ შექმნაზე დახარჯული დროც სხვადასხვაა.

სავიზიტო საიტი

✧ სავიზიტო საიტს ძირითადად იყენებენ საკუთარი თავის წარდგენისთვის ინტერნეტში. ერთის მხრივ მისით ხდება თქვენი კომპანიის წარმოჩენა და მეორეს მხრივ ეს არის ინფორმაცია თქვენს მომსახურებაზე და პროდუქციაზე.

სტრუქტურა და ძირითადი მახასიათებლები:
✧ გვერდების რაოდენობა: 1-დან 10-მდე;
✧ ენების რაოდენობა: რამდენიც საჭიროა;
✧ მოდულები: საკონტაქტო ფორმა, ძებნა;
✧ გამოიყენება: PHP, MySQL, HTML, CSS, JavaScript, Ajax.

 

ბიზნეს საიტი ან კორპორატიული საიტი:

✧ ბიზნეს ან კორპორატიული საიტის შექმნას მიმართავენ იმ შემთხვევაში, როდესაც სურთ თავიანთი ბიზნეს-საქმიანობის შესახებ მოგვაწოდონ ინფორმაცია, გაგვაცნონ პროდუქცია ან სიახლეები. საიტის დამზადება შესაძლებელია CMS-ითაც, რომლის დახმარებითაც მომხმარებლისთვის საკმაოდ მოსახერხებელი ხდება საიტის მართვა და რედაქტირება;

სტრუქტურა და ძირითადი მახასიათებლები:
✧ გვერდების რაოდენობა: 4-დან 30-მდე;
✧ ენების რაოდენობა: რამდენიც საჭიროა;
✧ მოდულები: საკონტაქტო ფორმა, ძებნა, დამატებითი მოდულები;
✧ გამოიყენება: PHP, MySQL, HTML, CSS, JavaScript, Ajax; Flash;
✧ ტექსტისა და სიახლეების მართვის პანელი;
✧ სტანდარტული სურათების გალერეების შექმნის შესაძლებლობა, სურათების განთავსება შეუზღუდავი რაოდენობით.

თემატური საიტის დამზადება:

✧ თემატურ საიტში ჩვენ ვგულისხმობთ ისეთ საიტს, რომელიც მთლიანად აგებულია მომხმარებლის საჭიროებებზე: მაგალითად, როგორიცაა: ინტერნეტ მაღაზია, საინფორმაციო ან გასართობი პორტალი, რომელიც გამოირჩევა გრაფიკული და პროგრამული მხარის შერწყმით, მოქნილი ნავიგაციით.

სტრუქტურა და ძირითადი მახასიათებლები:
✧ გვერდების რაოდენობა: 6-დან 70-მდე;
✧ ენების რაოდენობა: რამდენიც საჭიროა;
✧ მოდულები: საკონტაქტო ფორმა, ძებნა, დამატებითი მოდულები;
✧ გამოიყენება: PHP, MySQL, HTML, CSS, JavaScript, Ajax; Flash
✧ სტანდარტული სურათების და ვიდეო გალერეების შექმნის შესაძლებლობა, სურათების განთავსება შეუზღუდავი რაოდენობით;
✧ საიტის მართვა ხდება სპეციალური "ადმინ პანელიდან", რასაც არ ჭირდება კომპიუტერის განსაკუთრებული ცოდნა;
✧ სიახლეების (ნიუსების) სპეციალური გვერდის არსებობა;
✧ სხვადასხვა გამოკითხვების მოწყობა საიტზე;
✧ საიტზე სარეკლამო ბანერების განთავსება;
✧ საიტის დამთვალიერებლებს შორის კავშირი;
✧ რეგისტრაციის ველი;
✧ კატეგორიების შექმნა;
✧ ფორუმების შექმნა.

 

« დაბრუნება »