ფოტოშოფის სწავლა - ფოტოშოფის კურსი - Photoshop სწავლა - Photoshop კურსი

კომპიუტერის კურსები

ფოტოშოფის სწავლა - Photoshop კურსი

Adobe Photoshop-ის სტანდარტული კურსი

ფოტოშოფის სწავლა სჭირდებათ გრაფიკოსებს, დიზაინერებს, არქიტექტორებს, ანიმატორებს და სხვ. ჩვენთან ისწავლება:


Adobe Photoshop _ის დანიშნულება და გამოყენების სფეროები; ინტერფეისის მიმოხილვა, სამუშაო არე; რას ნიშნავს რასტრავული გამოსახულება. მისი პარამეტრები და ფორმატები; ახალი სურათის შექმნა, მისი პარამეტრების ცვლა, მოქმედებების გაუქმება, სურათის კადრირება და რედაქტირება.

✧ სურათის მონიშვნის სხვადასხვა ვარიანტები; მონიშვნის ინსტრუმენტები, მათი დანიშნულება და პარამეტრები; რთული არეების მონიშვნის მაგალითები; მონიშვნის ფორმის სახეცვლილება. მონიშვნის დამატება, გამოკლება, გადაკვეთა; მოქმედებები მონიშნულ არეზე: გადაადგილება, დუბლირება, მასშტაბირება, მოტრიალება, დახრა.

✧ მრავალფენიანი სურათის შექმნა; რისთვის არის საჭირო ფენები; ფენის შექმნის სხვადასხვა გზები და მათთან მუშაობა; ფენის პარამეტრები; ფენების პალიტრა; მრავალფენიანი სურათის შენახვა; მოქმედებები ფენებზე; ფენების გაერთიანება; კოლაჟების შექმნა.

✧ მრავალფენიანი სურათის ფენებთან მუშაობა; დაჯგუფება; ტექსტური ფენები; ტექსტთან მუშაობა; ჩრდილების შექმნა, რელიეფურობის შექმნა, განათებების შექმნა; რამოდენიმე სურათზე დაყრდნობით ფოტო მონტაჟის შექმნა.

✧ ხატვა ფოტოშოფში; თავისუფალი ხატვის ინსტრუმენტები: ფუნჯის, აეროგრაფის, ფანქრის, საშლელის გამოყენება; ფერთა მოდელები, ფერის არჩევა; ფუნჯის ფორმის ცვლა. ახალი ფუნჯის შექმნა; ფუნჯის პარამეტრები, გამჭვირვალეობა, რეჟიმები. გრადიენტული გადასვლების შექმნა.

✧ სურათის დეტალების აღდგენა შესაბამისი ინსტრუმენტებით; კლონირება.

✧ History Brush ინსტრუმენტის გამოყენება; ფერის შეცვლა; სურათის კორექცია.

✧ რთული მონტაჟის შესრულება; რა არის არხები; ალფა არხების შექმნა და შენახვა; სწრაფი ნიღაბი (მასკა); ფენის მასკის გამოყენება რთული მრავალფერიანი მონტაჟის დროს; ავტომატური კორექციის საშუალებები; გისტოგრამით რედაქტირების პარამეტრების კონტროლი.

✧ სურათის სკანირება და რედაქტირება სკანირების შემდეგ; კორექტირების ფენების გამოყენება; იმპორტის თავისებურებნები; RAW ფორმატის გამოყენება; ფერთა მოდელების გარდაქმნა; ფაილის ამობეჭდვა.

Adobe Photoshop-ის სრული კურსი

ფოტოშოფის სწავლა სჭირდებათ გრაფიკოსებს, დიზაინერებს, არქიტექტორებს, ანიმატორებს და სხვ. ჩვენთან ისწავლება:


Adobe Photoshop CC _ის დანიშნულება და გამოყენების სფეროები; ინტერფეისის მიმოხილვა, სამუშაო არე; რას ნიშნავს რასტრავული გამოსახულება. მისი პარამეტრები და ფორმატები; ახალი სურათის შექმნა, მისი პარამეტრების ცვლა, მოქმედებების გაუქმება, სურათის კადრირება და რედაქტირება;

✧ სურათის მონიშვნის სხვადასხვა ვარიანტები; მონიშვნის ინსტრუმენტები, მათი დანიშნულება და პარამეტრები; რთული არეების მონიშვნის მაგალითები; მონიშვნის ფორმის სახეცვლილება. მონიშვნის დამატება, გამოკლება, გადაკვეთა; მოქმედებები მონიშნულ არეზე: გადაადგილება, დუბლირება, მასშტაბირება, მოტრიალება, დახრა.

✧ მრავალფენიანი სურათის შექმნა; რისთვის არის საჭირო ფენები; ფენის შექმნის სხვადასხვა გზები და მათთან მუშაობა; ფენის პარამეტრები; ფენების პალიტრა; მრავალფენიანი სურათის შენახვა; მოქმედებები ფენებზე; ფენების გაერთიანება; კოლაჟების შექმნა.

✧ მრავალფენიანი სურათის ფენებთან მუშაობა; დაჯგუფება; ტექსტური ფენები; ტექსტთან მუშაობა; ჩრდილების შექმნა, რელიეფურობის შექმნა, განათებების შექმნა; რამოდენიმე სურათზე დაყრდნობით ფოტო მონტაჟის შექმნა.

✧ ხატვა ფოტოშოფში; თავისუფალი ხატვის ინსტრუმენტები: ფუნჯის, აეროგრაფის, ფანქრის, საშლელის გამოყენება; ფერთა მოდელები, ფერის არჩევა; ფუნჯის ფორმის ცვლა. ახალი ფუნჯის შექმნა; ფუნჯის პარამეტრები, გამჭვირვალეობა, რეჟიმები. გრადიენტული გადასვლების შექმნა.

✧ სურათის დეტალების აღდგენა შესაბამისი ინსტრუმენტებით; კლონირება.

✧ History Brush ინსტრუმენტის გამოყენება; ფერის შეცვლა; სურათის კორექცია.

✧ რთული მონტაჟის შესრულება; რა არის არხები; ალფა არხების შექმნა და შენახვა; სწრაფი ნიღაბი (მასკა); ფენის მასკის გამოყენება რთული მრავალფერიანი მონტაჟის დროს; ავტომატური კორექციის საშუალებები; გისტოგრამით რედაქტირების პარამეტრების კონტროლი.

✧ სურათის სკანირება და რედაქტირება სკანირების შემდეგ; კორექტირების ფენების გამოყენება; იმპორტის თავისებურებნები; RAW ფორმატის გამოყენება; ფერთა მოდელების გარდაქმნა; ფაილის ამობეჭდვა.

პროგრამის პროფესიონალური ფუნქციები გრაფიკულ დიზაინზე მუშაობისას, ფერთა კორექციისას:
ეფექტურობის გაზრდა: მოქმედებების ავტომატიზაცია; დისკური და ოპერატიული მეხსიერების გადანაწილება; Adobe Photoshop პროგრამის პარამეტრების ოპტიმიზაცია; სურათების პაკეტური დამუშავება.

✧ პროგრამის ვექტორული შესაძლებლობები; ვექტორული კონტურის სტრუქტურა; ვექტორული ობიექტების ტიპები და მათი დანიშნულება; ვექტორულ კონტურთან სამუშაო ინსტრუმენტები; ვექტორული ფიგურების ფენების შექმნა; შედგენილი ფიგურები; ფენების სტილები; კონტურების გამოყენება ობიექტების ზუსტი მონიშვნისათვის Clipping path-ის შექმნა.

✧ ტექსტის მხატვრული ეფექტები; ვექტორული ნიღაბის (მასკა) გამოყენება და მათი თავისებურებები; ვექტორული ფაილების ფორმატები; მონაცემთა გაცვლა Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, 3DS Max და სხვა პროგრამებთან; ვექტორული ფაილების იმპორტირება, ვექტორული ობიექტების ჩასმა Photoshop-ში.

✧ ალფა არხებთან და ნიღბებთან მუშაობა; რთული ობიექტების მონიშვნა; გადამკვეთი ფენების გამოყენება; ალფა არხების გამოყენება ობიექტების მოსანიშნად და მონიშვნის შესანახად; ობიექტის ზომის კონტროლი და რბილი საზღვრის შენარჩუნება; პანორამული ფოტო სურათების შექმნა; ჩრდილების, გარდატეხის და სხვ. ეფექტების შექმნა, რაც ფოტომონტაჟისას დაგვჭირდება.

✧ სურათის გაფერადება და გაუფერულება; გამეორებადი ფერთა ტონალობის შექმნა; მაღალი ხარისხის შავ-თეთრი სურათების შექმნა; სურათის გაფერადების გზები; უზორების შექმნა; Smart Filters; ფილტრების მიმოხილვა, Filter Gallery-ის გამოყენება.

✧ ფერის მართვის სისტემა; მონიტორის დაკალიბრება; ერთა პროფილები; სკანერების ტექნიკური მონაცემები.

✧ Camera Raw ფორმატში სურათების გახსნა და შესწორება; ობიექტივის დამახინჯების შესწორება; ციფრული "ხმაურის" შემცირება; სურათისთვის სიმკვეთრის ცვლა.

✧ ამობეჭდვის მეთოდების მიმოხილვა; ფერთა დიაპაზონი; შეკვეთილი ფერების გამოყენება; PDF პრეზენტაციის შექმნა; Web -ისთვის შენახვა; Web გალერეას შექმნა; ობიექტის ფორმის კორექციის მეთოდი Liquify; სურათიდან ნაკაწრების და სხვა დეფექტების ამოღება.

✧ gif და ვიდეო ანიმაციის შექმნა Photoshop-ში და ვიდეო ფაილად შენახვა; ; სლაიდშოუს შექმნა; სამგანზომილებიან გრაფიკასთან მუშაობა: ახალი 3d ფენების შექმნა; 3d ობიექტების მართვის ინსტრუმენტები; 3d ზედაპირების შექმნა.

✧ 3D ფენების შექმნა და მათთნ მუშობა; განათებების დაყენება; მატერიალების შეცვლა და დარენდერება.

✧ შესრულდება ბევრი პრაქტიკული დავალებები.
 

ფოტოშოფის კურსის გრაფიკი:სტანდარტული კურსი სრული კურსი
კურსის ხანგრძლივობა:12 სთ (8 გაკვეთილი ხანგრძლივობით 1,5 სთ)21 სთ (14 გაკვეთილი ხანგრძლივობით 1,5 სთ)
ჯგუფში რაოდენობიდან გამომდინარე კურსის სრული ფასი თითოეული მოსწავლისთვის: ინდივიდუალური:390 ლ;
2 მოსწ. - 320 ლ;
3 მოსწ. - 280 ლ;
4 მოსწ. - 250 ლ
ინდივიდუალური:650 ლ;
2 მოსწ. - 580 ლ;
3 მოსწ. - 520 ლ;
4 მოსწ. - 480 ლ
გრაფიკი (დღეები, საათები):კვირაში სამჯერ დღეგამოშვებით ან ურთიერთშეთანხმებით
ანგარიშსწორება:50% დაწყებამდე (ან მთლიანად), დარჩენილი თანხა - გადახდილი თანხის ამოწურვამდე50% დაწყებამდე (ან მთლიანად), დარჩენილი თანხა - გადახდილი თანხის ამოწურვამდე
კურსის დაწყების დრო
(ჯგუფში ჩაწერა ხდება წინასწარ):
ინდივიდუალურად - შეთანხმებით;
ჯგუფში - შევსებისთანვე

მოსწავლეთა ნამუშევრები Photoshop-ში:

 

VIDEO
VIDEO

« დაბრუნება »

კომპიუტერის კურსები
მომსახურება
კალენდარი