ქორელის სწავლა - ქორელის კურსი - Corel სწავლა - Corel კურსი - CorelDraw

კომპიუტერის კურსები

ქორელის სწავლა - CorelDraw სასწავლო კურსი

CorelDRAW არის გრაფიკული რედაქტორი, რომელიც შექნილია ვექტორულ გამოსახულებებთან სამუშაოდ. ამ პროგრამის დახმარებით შესაძლებელია ლოგოების, ილუსტრაციების, წიგნის ყდების, სარეკლამო ბანერების, სავიზიტო ბარათების, ფლაერების, პოსტერების და სხვა მსგავსი ილუსტრაციების შექმნა. CorelDRAW აქტიურად გამოიყენება ბრენდინგში, გრაფიკულ დიზაინში, რეკლამირებაში და პოლიგრაფიულ სფეროში.


კურსით ისწავლება:

პროგრამის მიმოხილვა:
✧ ახალი დოკუმენტის შექმნა და მისი პარამეტრები; ვექტორული გრაფიკა;
✧ CorelDRAW-ს ინტერფეისის მიმოხილვა;
✧ ინსტრუმენტების პანელი და მისი ღილაკების დანიშნულება მთლიანად;
✧ თვისებების პანელი;
✧ დოკერები;
✧ დათვალიერების რეჟიმები;
✧ პრაქტიკული დავალება.ახალი დოკუმენტის შექმნა და მისი პარამეტრები; ვექტორული გრაფიკა;
✧ CorelDRAW-ს ინტერფეისის მიმოხილვა;
✧ ინსტრუმენტების პანელი და მისი ღილაკების დანიშნულება მთლიანად;
✧ თვისებების პანელი;
✧ დოკერები;
✧ დათვალიერების რეჟიმები;
✧ პრაქტიკული დავალება.

დოკუმენტთან მუშაობა:
✧ დოკუმენტის გახსნა და შენახვა;
✧ შაბლონებთან მუშაობა;
✧ დოკუმენტის თვისებები და მისი რედაქტირება;
✧ რეზერვული კოპიოს შექმნა და ფაილების აღდგენა;
✧ დოკუმენტის გვერდებთან მუშაობა;
✧ გვერდის მაკეტის განსაზღვრა;
✧ გვერდისთვის ფონის შერჩევა ან რაიმე ფერის ჩასხმა;
✧ გვერდის მასშტაბირების ვარიანტები და მისი გადაადგილება;
✧ ბოლო მოქმედების გაუქმება, აღდგენა და მოქმედების გამეორება;
✧ სახაზავის და ბადის გამოყენება და მათი პარამეტრები;
✧ მიმმართველების გამოყენება;
✧ პრაქტიკული დავალება.

ობიექტების მიმოხილვა:
✧ ხაზების და მრუდეების შექმნა შესაბამისი ინსტრუმენტებით;
✧ ხატვა მხატვრული ფუნჯებით და მათი პარამეტრები;
✧ მრავალკუთხედის, ოთხკუთხედის, წრის და სხვა სტანდარტული ფიგურების შექმნა და მათი პარამეტრების განხილვა;
✧ LiveSketch ინსტრუმენტი;
✧ Smart Drawing ინტელექტუალური ხატვის ინსტრუმენტი;
✧ გამოტანის ხაზების შექმნა;
✧ ზომის ხაზების გამოყენება;
✧ შემაერთებელი ხაზების გამოყენება;
✧ პრაქტიკული დავალება.

ობიექტებთან მუშაობა:
ობიექტების მონიშვნა, გადაადგილება, მოტრიალება, განთავსება;
ობიექტების კოპირება, დუბლირება, ზომის შეცვლა, სარკისებური არეკლვა;
მონიშნული არიდან გამომდინარე ობიექტების შექმნა;
ობიექტების გასწორება ერთმანეთის ან ფურცლის ცენტრიდან ან ნაპირებიდან გამომდინარე;
ობიექტების გადანაწილება;
ერთგვაროვანი ან გრადიენტული ფერების ჩასხმა ობიექტში;
ობიექტზე ტექსტურის ან ნიმუშის გამოყენება;
ინტელექტუალური ფერის ჩასხმა;
ობიექტების გაერთიანება და დაჯგუფება;
ობიექტების კლონირება;
პრაქტიკული დავალება.

ტექსტთან მუშაობა:
სტანდარტული, უბრალო ტექსტის შექმნა;
მხატვრული, ფიგურული ტექსტის შექმნა;
ტექსტის იმპორტირება და ჩასმა;
ტექსტის ფორმატირება, გასწორება, გარშემოვლა;
ტექსტის განთავსება რაიმე მრუდზე;
ცხრილების შექმნა და მათი რედაქტირება;
პრაქტიკული დავალება.

ფენებთან და ცხრილთან მუშაობა:
ფენების შექმნა და მათი თვისებები;
მუშაობა ფენებთან;
ცხრილების შექმნა და მისი რედაქტირება ქორელში.

ეფექტებთან მუშაობის საფუძვლები:
ობიექტებისთვის გამჭვირვალეობის შექმნა და მისი პარამეტრები;
ლინზის ეფექტის გამოყენება და რედაქტირება;
ობიექტის კონტურირება და მისი პარამეტრები;
ობიექტისთვის პერსპექტივის დამატება და მისი პარამეტრები;
დახრის დაჩრდილის შექმნა და მათი პარამეტრები;
ერთი ფორმის და ფერის მეორეში გადასვლის ეფექტის მიღება და მისი პარამეტრები;
სხვა ვექტორული ეფექტების გამოყენება;
პრაქტიკული დავალება.

პიქსელურ სურათებთან მუშაობის საფუძვლები:
როგორ დავაკონვერტიროთ ვექტორული გამოსახულება bitmap-ში;
სურათის იმპორტირება და მისთვის ზომების შეცვლა;
სურათიდან ნაკაწრების ამოღება;
სპეციალური ეფექტების გამოყენება სურათზე;
სურათისთვის ფერის და ტონალობის შეცვლა;
ფერის და ტონალობის გარდაქმნა სხვა პალიტრაში;
Bitmap სურათის ვექტორულში ტრასირება და მისი ვარიანტები;
Raw ფაილებთან მუშაობა;
პრაქტიკული დავალება.

საბოლოო დამუშავება:
ნამუშევრის წინასწარი დათვალიერება;
ბეჭდვის პარამეტრები;
ბეჭდვის სტილები;
ექსპორტი;
PDF-ში შენახვა;
JPEG ფორმატში შენახული სურათისთვის ზომის შემცირება, ოპტიმიზაცია;
პრაქტიკული დავალებები.
 

ქორელის კურსის გრაფიკი:
კურსის ხანგრძლივობა:15 სთ (10 გაკვეთილი ხანგრძლივობით 1,5 სთ)
ჯგუფში რაოდენობიდან გამომდინარე კურსის სრული ფასი თითოეული მოსწავლისთვის: ინდივიდუალური:590 ლ;
2 მოსწ. - 520 ლ;
3 მოსწ. - 460 ლ;
4 მოსწ. - 410 ლ
გრაფიკი (დღეები, საათები):კვირაში სამჯერ დღეგამოშვებით ან ურთიერთშეთანხმებით
ანგარიშსწორება:50% დაწყებამდე (ან მთლიანად), დარჩენილი თანხა - გადახდილი თანხის ამოწურვამდე
კურსის დაწყების დრო
(ჯგუფში ჩაწერა ხდება წინასწარ):
ინდივიდუალურად - შეთანხმებით;
ჯგუფში - შევსებისთანვე

მოსწავლეთა ნამუშევრები CorelDRAW-ში:

« დაბრუნება »

კომპიუტერის კურსები
მომსახურება
კალენდარი