ქორელის სწავლა - ქორელის კურსი - Corel სწავლა - Corel კურსი - CorelDraw

კომპიუტერის კურსები

ქორელის სწავლა - CorelDraw სასწავლო კურსი

CorelDRAW 2021-ის სტანდარტული კურსი

ქორელის სწავლა სჭირდებათ გრაფიკოსებს, დიზაინერებს, ასევე პოლიგრაფიულ სფეროში. ჩვენთან ისწავლება:


CorelDraw _ის ინტერფეისის მიმოხილვა;
✧ ინსტრუმენტების პანელი და მისი ღილაკების დანიშნულება მთლიანად;
✧ დოკერები;
✧ ვექტორული ფორმები;
✧ რასტრავული ფორმატები;
✧ ტექსტური ფორმატები;
✧ ფერთა მოდელები;
✧ ახალი ფაილის შექმნა, გახსნა, შენახვა, იმპორტი, ექსპორტი;
✧ ობიექტების გამოსახვის რეჟიმები;
✧ კონტურების რედაქტირება;
✧ გეომეტრიული მოქმედებები კონტურებზე;
✧ ეფექტების შექმნა;
✧ ობიექტის ჩრდილების, გამჭვირვალეობის, პერსპექტივის, მოცულობითი ფორმის მასკის შექმნა;
✧ მხატვრული და უბრალო ტექსტი;
✧ ობიექტების გასწორება და გადანაწილება;
✧ ძებნის რეჟიმები;
✧ რასტრავული სურათის ვექტორულში გადაყვანა;
✧ ფერთა ეფექტები;
✧ გამოსახულების ოპტიმიზაცია;
✧ სურათისთვის ჩარჩოების შექმნა;
✧ შტამპის შექმნა;
✧ ლოგოს შექმნა;
✧ სხვა პრაქტიკული დავალებები.

CorelDRAW 2021-ის სრული კურსი

ქორელის სწავლა სჭირდებათ გრაფიკოსებს, დიზაინერებს, ასევე პოლიგრაფიულ სფეროში. ჩვენთან ისწავლება:


✧ სტანდარტულ კურსს დამატებულია თეორიული კურსი და ძირითადი აქცენტი გადატანილია პრაქტიკულ მუშაობაზე.
 

ქორელის კურსის გრაფიკი:სტანდარტული კურსი სრული კურსი
კურსის ხანგრძლივობა:12 სთ (8 გაკვეთილი ხანგრძლივობით 1,5 სთ)18 სთ (12 გაკვეთილი ხანგრძლივობით 1,5 სთ)
ჯგუფში რაოდენობიდან გამომდინარე კურსის სრული ფასი თითოეული მოსწავლისთვის: ინდივიდუალური:350 ლ;
2 მოსწ. - 260 ლ;
3 მოსწ. - 220 ლ;
4 მოსწ. - 200 ლ
ინდივიდუალური:450 ლ;
2 მოსწ. - 400 ლ;
3 მოსწ. - 370 ლ;
4 მოსწ. - 330 ლ
გრაფიკი (დღეები, საათები):კვირაში სამჯერ დღეგამოშვებით ან ურთიერთშეთანხმებით
ანგარიშსწორება:50% დაწყებამდე (ან მთლიანად), დარჩენილი თანხა - გადახდილი თანხის ამოწურვამდე50% დაწყებამდე (ან მთლიანად), დარჩენილი თანხა - გადახდილი თანხის ამოწურვამდე
კურსის დაწყების დრო
(ჯგუფში ჩაწერა ხდება წინასწარ):
ინდივიდუალურად - შეთანხმებით;
ჯგუფში - შევსებისთანვე

მოსწავლეთა ნამუშევრები CorelDRAW-ში:

« დაბრუნება »

კომპიუტერის კურსები
მომსახურება
კალენდარი