პრემიერის სწავლა - პრემიერის კურსი - premiere სწავლა - premiere კურსი - ვიდეო მონტაჟის სწავლა| premieris swavla, premieris kursi

კომპიუტერის კურსები

პრემიერის სწავლა - premiere სასწავლო კურსი

Adobe Premiere PRO - არის პროფესიონალური დონის ვიდეო - სამონტაჟო პროგრამა.

პრემიერის კურსი გათვლილია როგორც მთლად ნოლიდან დამწყებთათვის, ასევე ვისაც ზოგადად უკვე ჰქონია შეხება მასთან. მასში დაწვრილებით გავივლით პროგრამის ინტერფეისს, განვიხილავთ თითქმის ყველა ფანჯრის ფუნქციებს და შესაძლებლობებს, შემდეგ თანმიმდევრობით გავივლით მუშობის ყველა სტადიას დაწყებული ფაილების იმპორტით და პროექტის ორგანიზაციით მზა კლიპის ექსპორტირებისთვის.

ასევე გავივლით ინსტრუმენტებს, ხმასთან მუშობას, გრაფიკას, ანიმაციების შექმნას, ფერების კორექტირებას, ტიტრებთან მუშობას.

კურსის გავლის შემდეგ შეძლებთ გადაღებული ვიდეოს რედაქტირებას, ანიმაციის დამატებას სურათებისთვის და ვიდეო კლიპებისთვის, რითაც ვიზუალურად უფრო საინტერესო გახდება. შეძლებთ ვიზუალური ეფექტების გამოყენებას, კადრებს შორის გადასვლების შექმნას, კადრების სტაბილიზაციას, აუდიოსთან მუშობას, ფერების შესწორებას.


ისწავლით:

✧ ვიდეოს საფუძვლები. კლიპების კავშირი დისკზე ფაილებთან;
Adobe Premiere _ის სასტარტო ეკრანი და მისი ინტერფეისის მიმოხილვა;
✧ პროგრამის გაშვება: სამუშო სივრცეები; "პროექტის" ფანჯარა, "პროგრამის" ფანჯარა; TimeLine-ში ფაილების გადატანა; პრესეტების შექმბა;
✧ პროგრამის სამუშო პანელები; Source Monitor, Program Monitor პანელები და TimeLine პანელი;
✧ მედიის იმპორტი და პროექტის ორგანიზაცია;
✧ კლიპის კონცეფცია პროექტში;
✧ Offline მედიის გამოყენება; საბაზო მონტაჟი;
✧ გადასვლის ეფექტები და გამჭვირვალეობა; სეკვენციის (ფილმის) შექმნა;
✧ ფილმში კლიპების დამატება;
✧ კლიპების გადაადგილება და შეცვლა;
✧ მატერიალის წაშლა.

✧ ფაილის შეცვლა სხვა ფაილით; კორექტირების ფენების შექმნა; ყველა რედაქტირების ინსტრუმენტის გამოყენება;
✧ კლიპის შინაარსის შეცვლა;
✧ Motion ეფექტის გარჩევა;
✧ Nest თვისება; ფაილების ფორმატირება;
✧ ვიდეო კლიპის სტაბილიზაცია; პრესეტების იმპორტი;
✧ რეზერვული კოპიოს შენახვა; ფოტოშოფის ფორმატის იმპორტი; ეფექტების ანიმირება;
✧ ეფექტის რენდერი (ვიზუალიზაცია); Time Remapping-ი.

✧ სურათებთან მუშობა;
✧ გრაფიკასთან მუშობა ვიდეო გარემოს შემთხვევაში;
✧ სურათების ანიმირება.

✧ ეფექტებთან მუშობა: Effects და Effect Controls პანელები;
✧ რეალური ჩრდილის ეფექტი;
✧ განათების ეფექტები;
✧ დროის ეფექტები;
✧ გაბუნდოვანების და სიმკვეთრის ეფექტები;
✧ რელიეფურობის ეფექტი;
✧ ფორმის დამახინჯების ეფექტები;
✧ სიჩქარის ცვლა;
✧ ლინზის ეფექტები;
✧ სტაბილიზაციის ეფექტი; ✧ ტექსტურიზაციის ეფექტი, Transition ეფექტები და სხვ.
✧ მასტერ კლიპზე ეფექტების დამატება.

✧ ფერების შესწორების საფუძვლები;
✧ სურათის ან ვიდეოს ანალიზი;
✧ საბაზო ავტომატური ინსტრუმენტების გამოყენება ფერების დარეგულირებისთვის;
✧ Lumetri Color პანელი და მისი საბაზო პარამეტრები.

✧ ვიდეოს ფერებთნ მუშობა: RGB მრუდეების გამოყენება;
✧ შავ-თეთრი ვიდეოს მიღება;
✧ ვიდეოს გაღიავება ან ფერის შეცვლა;
✧ თეთრი ფერის ბალანსი.

✧Ultra Key ეფექტი; Track Matte Key ეფექტი; Luma Key ეფექტი;
✧ პრესეტების შექმნა ეფექტებით; რედაქტირების ფენები.

✧ ხმასთან მუშობა: დეციბელები, ბიტები, დისკრედიტაციის სიხშირე;
✧ Gain და Volume პარამეტრები;
✧ ხმაურის ჩახშობა, ხმის დამახინჯება, ხმის გადასვლები, სინქრონიზაცია;
✧ აუდიო და ვიდეოს სინქრონიზაცია.

✧ ტიტრებთან (ტექსტთან) მუშობა;
✧ მორბენალი სტრიქონების შექმნა პრემიერში;
✧ მასკირების საშუალებით ვიდეოდან ტექსტის მიღება;
✧ ტიტრების პრესეტის შენახვა;
✧ ტექსტისთვის ფონის შექმნა;
✧ Essential Graphics პანელი და მისი პარამეტრები.

✧ მასკები პრემიერში: მასკების მუშობის პრინციპი;
✧ მასკების და მათი ფორმების შექმნა;
✧ მრავალკადრიანი მონტაჟი.

✧ ვიდეოს ან პროექტის ექსპორტი;
✧ Adobe Media Encoder-ის დახმარებით პაკეტური ექსპორტი;
✧ ვიდეოს გამოქვეყნება ინტერნეტში.

✧ პრაქტიკული სავარჯიშოები.

.
 

Adobe Premiere-ის კურსის გრაფიკი
კურსის ხანგრძლივობა:12 სთ (8 გაკვეთილი ხანგრძლივობით 1,5 სთ)
ჯგუფში რაოდენობიდან გამომდინარე კურსის სრული ფასი თითოეული მოსწავლისთვის: ინდივიდუალური:470 ლ;
2 მოსწ. - 390 ლ;
3 მოსწ. - 350 ლ;
4 მოსწ. - 310 ლ
გრაფიკი (დღეები, საათები):კვირაში სამჯერ დღეგამოშვებით ან ურთიერთშეთანხმებით
ანგარიშსწორება:50% დაწყებამდე (ან მთლიანად), დარჩენილი თანხა - გადახდილი თანხის ამოწურვამდე
კურსის დაწყების დრო
(ჯგუფში ჩაწერა ხდება წინასწარ):
ინდივიდუალურად - შეთანხმებით;
ჯგუფში - შევსებისთანვე
კომპიუტერის კურსები
მომსახურება
კალენდარი