ილუსტრატორის სწავლა - ილუსტრატორის კურსი - illustrator სწავლა - illustrator კურსი

კომპიუტერის კურსები

ილუსტრატორის სწავლა - Illustrator სასწავლო კურსი

Adobe Illustrator _ი არის პროგრამა, რომელიც გამოიყენება ილუსტრაციების, სქემების, გრაფილის, ლოგოების, დიაგრამების, ფლაერების, ბუკლეტების, სურათების კარიკატურების და რეკლამების შესაქმნელად. ასევე იგი გამოიყენება გამომცემლობაში.

კურსი განკუთვნილია რედაქტორებისთვის, დიზაინერებისთვის, ელექტრონული დოკუმენტების შექმნისათვის.


ისწავლება:

Adobe Illustrator _ი: მისი ინტერფეისი, გამოყენება პოლიგრაფიაში და საგამომცემლო სისტემაში;
✧ ვექტორულ გრაფიკასთან გაცნობა. პროგრამის გამოყენების სფეროები;
✧ მაკეტის ელემენტების შექმნის და მართვის ინსტრუმენტები;
✧ მარტივი ვექტორული ობიექტების შექმნა. იკონების შექმნა;
✧ პრაქტიკული სამუშაო.

✧ გეომეტრიული პრიმიტივების შექმნის ინსტრუმენტები და მათი ვებ-დიზაინში გამოყენება;
✧ მარტივი ფორმების გაერთიანება და ტრანსფორმაციები;
✧ რთული ფორმების მიღება;
✧ პრაქტიკული სამუშაო.

✧ კალმისტარი და ბეზიე;
✧ მრუდეების შექმნა;
✧ ტექსტთან მუშობა;
✧ პოსტერების და პლაკატების შექმნა;
✧ ტექსტის ინტერვალებთან მუშაობა; ტექსტის დეფორმირება;
✧ ტექსტით სხვადასხვა ილუსტრაციების გაფორმება;
✧ პრაქტიკული სამუშაო.

✧ რასტრავული სურათები და მასკების გამოყენება;
✧ ილუსტრაციებში სურათების ჩასმა ლამაზი კომპოზიციის შექმნისათვის;
✧ მასკებთან მუშობა; რეჟიმების ცვლა; რთული ობიექტის ტრასირება;
✧ პრაქტიკული სამუშაო.

✧ იზომეტრია. გასწორება; ჩვეულებრივი და პოლარული ბადეები;
✧ პრეზენტაციებთან მუშაობა; ობიექტების ბადეზე გასწორება;
✧ იზომეტრიასთან მუშობა;
✧ პოლარული სიმეტრიის გამოყენება;
✧ ინფოგრაფიკის ელემენტების შექმნა;
✧ რადიალური ტექსტურის შექმნა;
✧ მოცულობითი ილუსტრაციის შექმნა იზომეტრული ბადის გამოყენებით;
✧ პრაქტიკული სამუშაო.

✧ ფერთან და გრადიენტებთან მუშობა;
✧ ფერთა პალიტრების შერჩევა საკუთარი სამუშოსთვის;
✧ რთული გრადიენტული ფერების მიღება;
✧ სხვადასხვა ეფექტების დამატება ილუსტრაციების ტექსტურირებისთვის;
✧ შოვის გარეშე ტექსტურების შექმნა;
✧ პრაქტიკული სამუშაო.

✧ ფუნჯები. ტექსტურული ვექტორული ფუნჯების შექმნა;
✧ დინამიური ხაზების და ობიექტების შექმნა;
✧ ფუნჯების, ფანქრების და მათთან დაკავშირებული ეფექტების გამოყენება;
✧ პრაქტიკული სამუშაო.

✧ მოცულობითი ეფექტები. 3D და პერსპექტივა;
✧ ჩრდილის, განათების, დეფორმაციის, გადასვლის ეფექტები;
✧ რეალისტური ვექტორული პორტრეტის შექმნა;
✧ სხვადასხვა სტილის ლოგოების შექმნა;
✧ როგორ გავამზადოთ ილუსტრაცია ილუსტრატორში, მისი შემდგომი სხვა პროგრამაში ანიმირებისათვის;
✧ ამობეჭდვა;
✧ პრაქტიკული სამუშაო.
 

ილუსტრატორის კურსის გრაფიკი
კურსის ხანგრძლივობა:15 სთ (10 გაკვეთილი ხანგრძლივობით 1,5 სთ)
ჯგუფში რაოდენობიდან გამომდინარე კურსის სრული ფასი თითოეული მოსწავლისთვის: ინდივიდუალური:590 ლ;
2 მოსწ. - 520 ლ;
3 მოსწ. - 460 ლ;
4 მოსწ. - 410 ლ
გრაფიკი (დღეები, საათები):კვირაში სამჯერ დღეგამოშვებით ან ურთიერთშეთანხმებით
ანგარიშსწორება:50% დაწყებამდე (ან მთლიანად), დარჩენილი თანხა - გადახდილი თანხის ამოწურვამდე
კურსის დაწყების დრო
(ჯგუფში ჩაწერა ხდება წინასწარ):
ინდივიდუალურად - შეთანხმებით;
ჯგუფში - შევსებისთანვე

მოსწავლეთა ნამუშევრები CorelDRAW-ში:

« დაბრუნება »

კომპიუტერის კურსები
მომსახურება
კალენდარი