აფთერ ეფექტის სწავლა - აფთერ ეფექტის კურსი, After Effects სწავლა - After Effects კურსი - ვიდეო მონტაჟის კურსები

კომპიუტერის კურსები

აფთერ ეფექტის სწავლა - After Effects სასწავლო კურსი

Adobe After Effects - ეს არის შესანიშნავი პროგრამა ვიდეოს რედაქტირებისთვის, კომპოზიციის, ანიმაციის და სხვადასხვა ეფექტების შექმნისათვის. იგი გამოიყენება სარეკლამო რგოლების, მუსიკალური კლიპების და სატელევიზიო ფილმების შექმნისას, სადაც საჭიროა ვიდეო ეფექტების შექმნა.


კურსით ისწავლება:

პროგრამის მიმოხილვა:
✧ სამუშო პროცესი After Effects-ში; Project პანელი; კომპოზიცია; კომპოზიციის პარამეტრები;
✧ Сomposition პანელი და კომპოზიციის დათვალიერება; პროექტის პარამეტრები;
✧ ინტერფეისის მიმოხილვა; პროექტის შექმნა;
✧ მარტივი კლიპის მონტაჟი; ფენების ძირითადი თვისებები;
✧ ეფექტებთან მუშაობა;
✧ ტიტრების შექმნა;
✧ ინფო-გრაფიკის შექმნა Lower third;
✧ პრაქტიკული დავალება;
✧ ფაილების იმპორტი; ფაილების იმპორტი Photoshop და Illustrator პროგრამებიდან.

ანიმაცია და მისი პრინციპები:
✧ Linear და Hold ძირითადი კადრების შექმნა;
✧ სივრცული ინტერპოლაცია;
✧ "გაწელვა და შეკუმშვა" პრინციპი ანიმაციაში;
✧ "მოქმედებისთვის მომზადება" და "გამტარი მოძრაობა" ანიმაციაში;
✧ ანიმაციის სხვა პრინციპების განხილვა;
✧ ანიმაცია და მისი საფუძვლები; ანიმაციის პრინციპების გამოყენება;
✧ ფენებთან მუშობა; ფენების დამატება კომპოზიციაში; სტანდარტული ფენები; ფენის სტილები;
✧ Graph Editor-ი;
✧ Timeline პანელი; ფენების ხანგრძლივობა; დროის მართვა;
✧ პრაქტიკული დავალება.

კომპიზიციები:
✧ ერთნაირტიპიან კომპოზიციებთან მუშაობის ოპტიმიზაცია;
✧ ფონის ელემენტების ანიმირება ჯვრებით და რომბებით;
✧ წერტილებით რაიმე ელემენტების ანიმირება;
✧ სინუსოიდით რაიმე ელემენტების ანიმირება;
✧ წრეებით რაიმე ელემენტების ანიმირება;
✧ ფინის დარჩენილი ელემენტების მიმოხილვა;
✧ კამერის ანიმაცია;
✧ პრეკომპოზიცია;
✧ პრაქტიკული დავალება.

ტექსტი, გრაფიკა ტექსტის გამოყენებით:
✧ ტექსტი და მისი ფენების შექმნა;
✧ ტექსტის აბზაცებთან და სიმბოლოებთან მუშაობა; ტექსტური ანიმაციური პრესეტები;
✧ Charecter პანელზე მუშაობა;
✧ ტექსტის მრუდზე განთავსება;
✧ ტექსტურ ბლოკებთან მუშაობა;
✧ ტექსტის ასოების მიხედვით ანიმირება;
✧ ანიმატორები და მათი დანიშნულება;
✧ ანიმატორებთან მუშაობა;
✧ 3D ანიმატორები;
✧ პრაქტიკული დავალება;
✧ Wiggly Selector-ის გამოყენება;
✧ Expression selector-ის გამოყენება;
✧ "გახსნილი" კომპოზიცია. ფონის შექმნა;
✧ Premiere Pro-ში კომპოზიციის გადატანა;
✧ პოსტერის მომზადება;
✧ პრაქტიკული: ბეჭდვითი ტექსტის შექმნა და ხელნაწერი ტექსტის შექმნა;
✧ კომპოზიციის სხვა დეტალების განხილვა.

კლიპის შექმნა ფორმების გამოყენებით:
✧ პრიმიტიული ფორმების მიმოხილვა;
✧ ფორმების ფენების პარამეტრები;
✧ Path პარამეტრთან მუშაობა;
✧ Trim Path, Merge Path და Repeater მოდიფიკატორები;
✧ დანარჩენი მოდიფიკატორების მიმოხილვა;
✧ Shape explainer-რი. კადრირება და ილუსტრაციის მომზადება;
✧ კომპოზიციის ფანჯრის, პროექტის და წინასწარი დათვალიერების ფანჯრების ანიმირება;
✧ კამერის ანიმირება;
✧ ფენების ანიმირება;
✧ სცენის ანიმირება;
✧ ნიღბის შექმნა და მისი ანიმირება;
✧ Roto Brush Tool ინსტრუმენტი; მოდიფიკატორები;
პრაქტიკული დავალება.

3D გრაფიკა და 3D ფენები:
✧ VJ-loop-ის შექმნა. კამერის ანიმირება;
✧ 3D ტექსტური კომპოზიციის შექმნა: ტექსტის მომზადება, ანიმირება, ფონის დამატება;
✧ ილუსტრაციის ნაწილების განთავსება 3D-ში; დეტალების დაამატება და კომპოზიციის ფინალიზირება;
✧ განათების დამატება - შუქის წყაროების განთავსება ჩრდილების დამატებით;
✧ პრაქტიკული დავალება.

ეფექტები და გადასვლები:
✧ ძირითადი ეფექტების მიმოხილვა; ანიმაციური პრესეტები;
✧ ქეინგი; ფერების კორექცია;
✧ თრექინგი; ოთხწერტილიანი თრექინგი;
✧ სტაბილიზაცია. Warp Stabilizer ეფექტი;

გამონათქვამები:
✧ პარამეტრების დაკავშირება ერთმანეთთან გამონათქვამების გამოყენებით;
✧ ცვალებადი პარამეტრები გამონათქვამებში;
✧ ანიმაციის ციკლირება;
✧ Wiggle ფუნქცია;
✧ Time გამონათქვამი და მისი გამოყენება;
✧ Index გამონათქვამი;
✧ Random ფუნქცია და მისი დახმარებით დიზაინის გენერირება;
✧ Linear და Eaze ფუნქციები;
✧ პრაქტიკული დავალება Linear და Eaze-ის გამოყენებით;
✧ "SourseRectAtTime" გამონათქვამი;
✧ "sampleImage" გამონათქვამი და მისი პრაქტიკაში გამოყენება;
✧ fromComp" გამონათქვამი;
✧ "toComp" გამონათქვამი.

პერსონაჟების ანიმირება:
✧ პირდაპირი და ინვერსული კინემატიკა;
✧ პერსონაჟის მომზადება ანიმაციისთვის;
✧ პერსონაჟის და ფონის ანიმირება;
✧ პრაქტიკული დავალება.

და ბოლოს:
✧ ხატვის ინსტრუმენტები; ხატვის პრაქტიკა;
✧ ხმასთან მუშობა;
✧ შექმნილი კლიპის ვიზუალიზაცია, ვიდეო ფაილად შენახვა. რჩევები.
 

Adobe After Effects-ის კურსის გრაფიკი
კურსის ხანგრძლივობა:24 სთ (16 გაკვეთილი ხანგრძლივობით 1,5 სთ)
ჯგუფში რაოდენობიდან გამომდინარე კურსის სრული ფასი თითოეული მოსწავლისთვის: ინდივიდუალური:950 ლ;
2 მოსწ. - 870 ლ;
3 მოსწ. - 790 ლ;
4 მოსწ. - 710 ლ
გრაფიკი (დღეები, საათები):კვირაში სამჯერ დღეგამოშვებით ან ურთიერთშეთანხმებით
ანგარიშსწორება:50% დაწყებამდე (ან მთლიანად), დარჩენილი თანხა - გადახდილი თანხის ამოწურვამდე
კურსის დაწყების დრო
(ჯგუფში ჩაწერა ხდება წინასწარ):
ინდივიდუალურად - შეთანხმებით;
ჯგუფში - შევსებისთანვე

მოსწავლეთა ნამუშევრები After Effect-ში:

VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO

« დაბრუნება »

კომპიუტერის კურსები
მომსახურება
კალენდარი