აფთერ ეფექტის სწავლა - აფთერ ეფექტის კურსი, After Effects სწავლა - After Effects კურსი - ვიდეო მონტაჟის კურსები 


აფთერ ეფექტის სწავლა - აფთერ ეფექტის კურსი, After Effects სწავლა - After Effects კურსი (ვერსია 2019)

აფთერ ეფექტის  სწავლა - აფთერ ეფექტის კურსი, After Effects სწავლა - After Effects კურსიAdobe After Effects - ეს არის შესანიშნავი პროგრამა ვიდეოს რედაქტირებისთვის, კომპოზიციის, ანიმაციის და სხვადასხვა ეფექტების შექმნისათვის. იგი გამოიყენება სარეკლამო რგოლების, მუსიკალური კლიპების და სატელევიზიო ფილმების შექმნისათვის, სადაც საჭიროა ციფრული ეფექტების შექმნა.


ისწავლით:

✧ სამუშო პროცესი After Effects-ში;
✧ Project პანელი;
✧ კომპოზიცია;
✧ კომპოზიციის პარამეტრები;
✧ Сomposition პანელი და კომპოზიციის დათვალიერება;
✧ პროექტის პარამეტრები;
✧ ინტერფეისის პარამეტრები.

✧ ფაილების იმპორტი;
✧ ფაილების იმპორტი Photoshop და Illustrator პროგრამებიდან;
✧ After Effects-ის ურთიერთმოქმედება Adobe Premiere Pro-თან.

✧ ფენებთან მუშობა;
✧ ფენების დამატება კომპოზიციაში;
✧ სტანდარტული ფენები;
✧ Timeline პანელი;
✧ ფენების ხანგრძლივობა;
✧ დროის მართვა.

✧ ანიმაცია და მისი საფუძვლები;
✧ ხუთი ძირითადი თვისება;
✧ Graph Editor-ი;
✧ დამხმარე ინსტრუმენტები.

✧ ნიღბები და ფორმები;
✧ ნიღბის შექმნა და მისი ანიმირება;
✧ Roto Brush Tool ინსტრუმენტი;
✧ მოდიფიკატორები.

✧ ეფექტები და გადასვლები;
✧ ძირითად ეფექტებთან გაცნობა;
✧ ანიმაციური პრესეტები.

✧ ტექსტი და მისი ფენების შექმნა;
✧ ტექსტის აბზაცებთან და სიმბოლოებთან მუშაობა;
✧ ტექსტის ანიმირება;
✧ ტექსტური ანიმაციური პრესეტები;
✧ ფენის სტილები.

✧ ერთმანეთში მოთავსებული კომპოზიციები;
✧ პრეკომპოზიცია;
✧ ფერი და ქეინგი;
✧ ფერების კორექცია;
✧ მწვანე ფონზე გადაღება.

✧ ხატვის ინსტრუმენტები;
✧ ხატვის პრაქტიკა.

✧ 3D-ში მუშობა და ანიმაცია;
✧ კამერასთან მუშობა;
✧ შუქთან მუშობა;
✧ ნამდვილი 3D ობიექტების შექმნა.

✧ სტაბილიზაცია და თრექინგი;
✧ ოთხწერტილიანი თრექინგი;
✧ ხელით სტაბილიზაცია ან Warp Stabilizer ეფექტით.

✧ ხმასთან მუშობა.

✧ კომპოზიციის გამოტანა, ვიზუალიზაცია. რჩევები.

ნაყინისასწავლო კურსები

მომსახურება

მოსწავლეთა ნამუშევრები After Effect-ში:

3D ტექსტი და კამერის გასწორება

პლანეტის შექმნა და მისი ანიმირება

მონტაჟი: მანქანის ვარდნა

ტექსტი წყლის ზედაპირზე

ვიდეოსთვის ფონის შეცვლა და კამერის გასწორება

ფონის შეცვლა

ძველი ფილმის ეფექტის შექმნა

გარდაქმნის ეფექტის გამოყენება

 

  

Adobe After Effects-ის კურსის გრაფიკი
კურსის ხანგრძლივობა:24 სთ (16 გაკვეთილი ხანგრძლივობით 1,5 სთ)
ჯგუფში ჩაწერილი რაოდენობიდან გამომდინარე კურსის სრული ფასი თითოეული მოსწავლისთვის: ინდივიდუალური:570 ლ;
2 მოსწ. - 520 ლ;
3 მოსწ. - ლ;
4 მოსწ. - ლ
გრაფიკი (დღეები, საათები):კვირაში სამჯერ დღეგამოშვებით ან ურთიერთშეთანხმებით
ანგარიშსწორება:50% დაწყებამდე (ან მთლიანად), დარჩენილი თანხა - გადახდილი თანხის ამოწურვამდე
კურსის დაწყების დრო
(ჯგუფში ჩაწერა ხდება წინასწარ):
ინდივიდუალურად - შეთანხმებით;
ჯგუფში - შევსებისთანვე

« დაბრუნება »

სხვადასხვა