აფთერ ეფექტის სწავლა - აფთერ ეფექტის კურსი, After Effects სწავლა - After Effects კურსი - ვიდეო მონტაჟის კურსები

კომპიუტერის კურსები

აფთერ ეფექტის სწავლა - After Effects სასწავლო კურსი

Adobe After Effects - ეს არის შესანიშნავი პროგრამა ვიდეოს რედაქტირებისთვის, კომპოზიციის, ანიმაციის და სხვადასხვა ეფექტების შექმნისათვის. იგი გამოიყენება სარეკლამო რგოლების, მუსიკალური კლიპების და სატელევიზიო ფილმების შექმნისას, სადაც საჭიროა ვიდეო ეფექტების შექმნა.


ისწავლება:

✧ სამუშო პროცესი After Effects-ში; Project პანელი; კომპოზიცია; კომპოზიციის პარამეტრები; Сomposition პანელი და კომპოზიციის დათვალიერება; პროექტის პარამეტრები; ინტერფეისის პარამეტრები.

✧ ფაილების იმპორტი; ფაილების იმპორტი Photoshop და Illustrator პროგრამებიდან; After Effects-ის ურთიერთმოქმედება Adobe Premiere Pro-თან.

✧ ფენებთან მუშობა; ფენების დამატება კომპოზიციაში; სტანდარტული ფენები; Timeline პანელი; ფენების ხანგრძლივობა; დროის მართვა.

✧ ანიმაცია და მისი საფუძვლები; ხუთი ძირითადი თვისება; Graph Editor-ი; დამხმარე ინსტრუმენტები.

✧ ნიღბები და ფორმები; ნიღბის შექმნა და მისი ანიმირება; Roto Brush Tool ინსტრუმენტი; მოდიფიკატორები.

✧ ეფექტები და გადასვლები; ძირითად ეფექტებთან გაცნობა; ანიმაციური პრესეტები.

✧ ტექსტი და მისი ფენების შექმნა; ტექსტის აბზაცებთან და სიმბოლოებთან მუშაობა; ტექსტის ანიმირება; ტექსტური ანიმაციური პრესეტები; ფენის სტილები.

✧ ერთმანეთში მოთავსებული კომპოზიციები; პრეკომპოზიცია; ფერი და ქეინგი; ფერების კორექცია; მწვანე ფონზე გადაღება.

✧ ხატვის ინსტრუმენტები; ხატვის პრაქტიკა.

✧ 3D ფენებთან მუშობა და ანიმაცია; კამერასთან მუშობა; შუქთან მუშობა; ნამდვილი 3D ობიექტების შექმნა.

✧ სტაბილიზაცია და თრექინგი; ოთხწერტილიანი თრექინგი; ხელით სტაბილიზაცია ან Warp Stabilizer ეფექტით.

✧ ხმასთან მუშობა.

✧ კომპოზიციის გამოტანა, ვიზუალიზაცია. რჩევები.
 

Adobe After Effects-ის კურსის გრაფიკი
კურსის ხანგრძლივობა:24 სთ (16 გაკვეთილი ხანგრძლივობით 1,5 სთ)
ჯგუფში რაოდენობიდან გამომდინარე კურსის სრული ფასი თითოეული მოსწავლისთვის: ინდივიდუალური:850 ლ;
2 მოსწ. - 790 ლ;
3 მოსწ. - 730 ლ;
4 მოსწ. - 690 ლ
გრაფიკი (დღეები, საათები):კვირაში სამჯერ დღეგამოშვებით ან ურთიერთშეთანხმებით
ანგარიშსწორება:50% დაწყებამდე (ან მთლიანად), დარჩენილი თანხა - გადახდილი თანხის ამოწურვამდე
კურსის დაწყების დრო
(ჯგუფში ჩაწერა ხდება წინასწარ):
ინდივიდუალურად - შეთანხმებით;
ჯგუფში - შევსებისთანვე

მოსწავლეთა ნამუშევრები After Effect-ში:

VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO

« დაბრუნება »

კომპიუტერის კურსები
მომსახურება
კალენდარი