ლუმიონის სწავლა - ლუმიონის კურსი - lumion სწავლა - lumion კურსი

კომპიუტერის კურსები

ლუმიონის სწავლა - Lumion კურსი დიზაინერებისთვის და არქიტექტორებისთვისლუმიონის სწავლა  - ლუმიონის კურსი დიზაინერებისთვის და არქიტექტორებისთვისLumion 3D - ეს არის ვიზუალიზაციის პროგრამა, რომელიც რეალურ დროში რენდერისთვის გამოიყენება. მასში შესაძლებელია საკმაოდ კარგი ხარისხის სურათების ან ვიდეოს შექმნა და ანიმირება. სტუდენტებს და არქიტექტორებს შეუძლიათ თავიანთი პროექტების წარმოდგენა ნორმალურ ხარისხში, რომლებიც მოდელირების დონეზე შესრულებულია არქიქადში, აუტოქადში, 3ds max-ში, რევიტში ან სხვა მსგავს პროგრამაში.


კურსით ისწავლება:

✧ კამერის კონტროლი: გადაადგილება, მოტრიალება, ბრუნვა ობიექტის გარშემო, ჩვენების პარამეტრები, მოძრაობის აჩქარება და შენელება;
✧ კონტენტის განთავსება-ჩატვირთვა გამზადებული ხედებიდან, შაბლონებიდან და მათში სხვადასხვა ობიექტების ჩასმა, როგორიცაა ხეები, ავტომობილები, შენობები, ექსტერიერის და ინტერიერის ელემენტები და სხვა.

✧ dae, 3ds max, dwg და სხვა ფორმატებში მოდელების იმპორტი პროექტში;
✧ კამერის მოძრაობის გზის შექმნა; ვიდეო რენდერი; პროექტის შენახვა; პროექტის ჩატვირთვა; მზის პარამეტრები; მზის სიმაღლის პარამეტრები; დღე და ღამე;
✧ მთების მოდელირება. მისი პარამეტრები სხვადასხვა ფორმების მისაღებად; მთების რედაქტირების პარამეტრები; მთების მიღება სურათის მიხედვით.

✧ ადამიანების და ცხოველების დამატება; ჯგუფური განთავსება; ანიმირებული ფრინველების (თოლიების) დამატება;
✧ ტბასავით წყლის ზედაპირის შექმნა; ოკეანის შექმნა. მისი ფერის და სხვა არსებული პარამეტრების ცვლა; ცეცხლის ეფექტის დამატება. ბუხარში ცეცხლის ჩასმა და მისი პარამეტრები; ბუხარისთვის კვამლის ეფექტის დამატება.

✧ ინტერიერში შუქის დამატება; კონუსური შუქის მოტრიალება კედლის მიმართ.

✧ სასურველი ობიექტის წაშლა; ობიექტების დუბლირება; კონკრეტული ობიექტის პოზიციის დაბლოკვა; ობიექტების გადაადგილება, მოტრიალება, მასშტაბირება, ვერტიკალური გადაადგილება; ერთი ობიექტის ორიენტაციის გასწორება მეორის მიმართ; ერთი ობიექტის პოზიციის გასწორება მეორის მიმართ; ორი ან მეტი ობიექტის შემთხვევითი მოტრიალებები; მსგავსი ობიექტების ერთდროული მონიშვნები და ტრანსფორმაციები; მსგავსი ობიექტების ერთ ხაზში გასწორება და მათ შორის ინტერვალის გათანაბრება; მაუსით ერთდროულად რამოდენიმე მსგავსი ობიექტის მონიშვნა; სხვადასხვა ტიპის ობიექტების მონიშვნა მაუსით.

✧ შუქის პარამეტრების ცვლა: ფერის, ინტენსივობის, მიმართულების, კონუსის კუთხის, ოპტიმიზაცია სიმკვეთრისთვის, სიჩქარისთვის, მეხსიერებისთვის; ავტომობილის ფერის შეცვლა; ბოლო მოქმედების გაუქმება; წყლის სიბრტყის ტიპის შეცვლა - კაუსტიკის ეფექტის გაძლიერება, ყინულოვანი წყლის ზედაპირის შექმნა, ფსკერის ზედაპირის შეცვლა; ფენების გამოყენება.

✧ კუნძულის შექმნა ოკეანეში და მასზე სხვადასხვა ობიექტების განთავსება; ერთი ქმედებით რამოდენიმე მსგავსი ობიექტის ჩასმა; რაიმე ობიექტის გარშემო ხედის დატრიალება;
✧ ხეების შემოდგომის ფერებში გადაყვანა; ხიდან ფოთოლცვენის ეფექტის მიღრება, ქარის მიმართულების, ფერის, სიხშირის, ტიპის, ზომის გათვალისწინებით; ბასეინში ფანტანის შექმნა; ბალახის პარამეტრები: მისი სიხშირე, სიმაღლე, ფორმა; ბალახზე ქვების და ყვავილების დამატება და მათი ზომების, შემთხვევითი გაბნევის ცვლა;
✧ მასიურად ხალხის ჩასმა და მათი შემთხვევითი გაბნევა; ერთი ობიექტის კოორდინატთა სათავეში მეორის განთავსება.

✧ ეფექტის დამატება რაიმე კლიპისთვის: მისი პარამეტრების ცვლა, წაშლა; ეფექტის დამატება ყველა კლიპზე ერთდროულად; კლიპისთვის სიჩქარის შეცვლა; რამდენიმე გადაბმული კლიპის შექმნა; რომელიმე კლიპის წაშლა და მისი ჩანაცვლება სხვა კლიპით; კლიპში კამერის ანიმაციის რედაქტირება; კლიპებისთვის თანმიმდევრობის შეცვლა; კლიპებისთვის სახელის შეცვლა; კლიპში კამერის წინ და უკან მოძრაობის ეფექტის მიღება; კლიპზე ერთდროულად რამოდენიმე ეფექტის გამოყენება; კლიპებს შორის გადასვლის შექმნა და ხანგრძლივობის დარეგულირება; ობიექტების ანიმირება; კლიპებს შორის სხვა ანიმირებული ხედის შექმნა და ჩამატება; კლიპის დროის ხაზით დათვალიერება.

✧ კამერის ზუმის ანიმირება; ანიმირებულ კლიპზე მზის სხივების ეფექტის მიღება და მისი ინტენსივობის, სიგრძის და დაცემის რეგულირება; ვიდეოს იმპორტირება; სურათის იმპორტირება;
✧ ვიდეოს ექსპორტის კონფიგურაციის პარამეტრები; რაიმე დროის დიაპაზონის დარენდერება; ერთი სურათის კადრის დარენდერება; სურათების თანმიმდევრობის დარენდერება; ერთდროულად რამოდენიმე ფილმის შექმნა;
✧ ერთი სურათის კადრის შენახვისას სპეციალური დამატებები; კამერის ხედების პრესეტების შექმნა; Still სურათის რენდერი სასურველი სცენიდან; Still სურათის პარამეტრების კონფიგურაცია;
✧ სურათზე ეფექტის დამატების შემდეგ სცენის რედაქტირება; ჰიპერ შუქი.

✧ მატერიალის დანიშვნა; მატერიალების პარამეტრები; მატერიალის დამატებითი პარამეტრები; დანიშნული მატერიალის ამოშლა; მატერიალების დამალვა; მატერიალების შენახვა; ობიექტის მატერიალის გაერთიანება ლანდშაფტის მატერიალთან; შუშის მატერიალის გამოყენება; ჩანჩქერის მატერიალის შექმნა; მანათობელი მატერიალის შექმნა; ბალახის დამატება ლანდშაფტის მატერიალის გამოყენებით; სტანდარტული მატერიალის გამოყენება; მეტალის მატერიალის გასწორება; წყლის მატერიალის გამოყენება.

✧ მზის პარამეტრების კონფიგურაცია კლიპში; Ambient ჩრდილის კონფიგურაცია; ჩრდილის განათების კონფიგურაცია; ჩრდილის დიაპაზონის კონფიგურაცია-რეგულირება; ჩრდილის სიმძაფრის კონფიგურაცია; ჩრდილის შეცდომის შესწორების კონფიგურაცია;
✧ Handheld კამერის ეფექტის გამოყენება; Spot Light გლობალური განათება; მზის შუქი - გლობალური განათება; არეკლვის ეფექტის გამოყენება; ექსპოზიციის ეფექტის გამოყენება; წყლის ეფექტის გამოყენება; ჰორიზონტზე ღრუბლების ეფექტის გამოყენება;
✧ მოდელების ხედვის გადართვა; დამატებითი მოძრაობის ეფექტი;
✧ Bleach ეფექტის გამოყენება; Bloom ეფექტის გამოყენება; Broadcast ეფექტის გამოყენება; Chromatic Aberration-ის გამოყენება; ღრუბლების კონფიგურირება; ფერების კორექციის ეფექტის გამოყენება; Depth Of Field ეფექტის გამოყენება და სხვ.
 

ლუმიონის კურსის გრაფიკი
კურსის ხანგრძლივობა:12 სთ (8 გაკვეთილი ხანგრძლივობით 1,5 სთ)
ჯგუფში რაოდენობიდან გამომდინარე კურსის სრული ფასი თითოეული მოსწავლისთვის: ინდივიდუალური:550 ლ;
2 მოსწ. - 490 ლ;
3 მოსწ. - 390 ლ;
4 მოსწ. - 370 ლ
გრაფიკი (დღეები, საათები):კვირაში სამჯერ დღეგამოშვებით ან ურთიერთშეთანხმებით
ანგარიშსწორება:50% დაწყებამდე (ან მთლიანად), დარჩენილი თანხა - გადახდილი თანხის ამოწურვამდე
კურსის დაწყების დრო
(ჯგუფში ჩაწერა ხდება წინასწარ):
ინდივიდუალურად - შეთანხმებით;
ჯგუფში - შევსებისთანვე

მოსწავლეთა ნამუშევრები Lumion-ში:

 

VIDEO
VIDEO

« დაბრუნება »

კომპიუტერის კურსები
მომსახურება
კალენდარი