შენობების პროექტირება, 3D ვიზუალიზაციის შექმნა | Senobebis proeqtireba, 3D vizualizaciis Seqmna 


შენობების პროექტირება, 3D ვიზუალიზაციის შექმნა

გთავაზობთ ინტერიერების და ექსტერიერების, საზოგადოებრივი და სამოქალაქო შენობების, კორპუსების, კოტეჯების პროექტირებას: საცხოვრებელი ოთახების, ოფისების, შენობების, მანსარდის დაგეგმარებას; სამუშაოს შესრულების დრო მკაცრად სრულდება ხელშეკრულებიდან გამომდინარე; პროექტზე მუშაობის ღირებულება ოპტიმალურია შემკვეთისათვის; ყოველი შემკვეთის მიმართ გვაქვს ინდივიდუალური მიდგომა.

ენობების პროექტირება, 3D ვიზუალიზაციის შექმნა
ენობების პროექტირება, 3D ვიზუალიზაციის შექმნა


ენობების პროექტირება, 3D ვიზუალიზაციის შექმნა
ენობების პროექტირება, 3D ვიზუალიზაციის შექმნა
ენობების პროექტირება, 3D ვიზუალიზაციის შექმნა


ენობების პროექტირება, 3D ვიზუალიზაციის შექმნა
ენობების პროექტირება, 3D ვიზუალიზაციის შექმნა

ენობების პროექტირება, 3D ვიზუალიზაციის შექმნა
ენობების პროექტირება, 3D ვიზუალიზაციის შექმნა
ენობების პროექტირება, 3D ვიზუალიზაციის შექმნა
ენობების პროექტირება, 3D ვიზუალიზაციის შექმნა


სასწავლო კურსები

მომსახურება

სხვადასხვა