საკონტაქტო ინფორმაცია - სასწავლო ცენტრი "3D 3დე" - კომპიუტერის კურსები, ვიდეო მონტაჟი, საიტები, 3დ პროექტირება, ციფრული რეკლამები 


საკონტაქტო ინფორმაციაd  

    ბანკის რეკვიზიტები:

  • მიმღები ბანკი:     "საქართველოს ბანკი"
  • ბანკის კოდი:     BAGAGE22
  • მიმღები:     "შპს 3D 3დე"
  • ანგარიშის ნომერი:     GE93BG0000000358745100


სასწავლო კურსები

მომსახურება

სხვადასხვა